http://www.dataprotection.ro/

KEMBICO TRADING SRL  este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu Număr Registrul General 0028701 din 25/11/2015.


Vanzatorul se obliga ca datele personale ale Cumparatorului sa nu fie difuzate catre terti in afara celor implicati in livrarea comenzilor catre clienti. Cumparatorului ii sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


Cumparatorul isi da acordul expres si neechivoc ca datele sale cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de vanzator si de a primi pe viitor informatii despre noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing direct.


Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor privind situatia contului lor de pe Kembico.ro, informarea utilizatorilor / clientilor privind evolutia si starea comenzilor, facturarea acestora si livrarea lor, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, de urmarire si monitorizare a vanzarilor. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului. 


In conditiile Legii 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal si la cererea scrisa a Cumparatorului, datata si semnata, expediata pe adresa Vanzatorului, acesta se obliga:

- sa confirme solicitantului, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele sale personale.
- sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conform Legii 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod gratuit;
- sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.